GRAFIKA

Tvorba loga

Tvorba loga podľa požiadavky klienta
3 návrhy
Finálne logo
Farebné variácie

od 50 €

Identita značky

Spracovanie manuálu k identite
Farebná paleta
Kombinácia fontov
Logo
Slogan

od 150 €

Grafika pre vizitky, propagačné materiály a.i.

Spracovanie grafiky podľa požiadavky klienta

od 75 €